ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของ นางสาว กนกรัตน์ เสมทับ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ทักทาย>>>>>


     ก่นอื่นต้องขอกล่าวคำว่า" สวัสดี" ก่อนนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกนี้นะคะ ดิฉันชื่อนางสาวกนกรัตน์  เสมทับ ชื่อเล่นชื่อเปรี้ยว ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ในบล็อกนี้จะมีเนื่อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามามายให้ทุกคนได้ศึกษากัน มีทั้ง หวังว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยื่อนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อย << ขอบคุณค่ะ>> *... ...*ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น